TopTopDummy
Billeder af bassinerne

UNDERSØGELSER PÅ AALBORG UNIVERSITET
På Aalborg Universitet har der været udført en række undersøgelser af anvendeligheden af sandfiltre til fjernelse af suspenderede partikler fra afstrømmende regnvand. Nedenstående billede viser en forsøgsopstilling, hvor regnvand fra eksisterende våde regnvandsbassiner filtreres igennem sandfiltre. Ved forsøgene blev det bl.a. undersøgt, hvordan stoffjernelsen og filtrenes hydrauliske ledningsevne blev påvirket af længere tids belastning.Derudover er der blevet udført en række undersøgelser af forskellige stoffers evne til at adsorbere forureningsstoffer. Disse undersøgelser har dannet grundlag for dimensioneringen af filtre til fjernelse af opløste og kolloide forureningsstoffer. Undersøgelserne har i høj grad fokuseret på fjernelsen af opløst fosfor, der effektivt kan tilbageholdes ved sorption på forskellige kalkmaterialer og metaloxider og metalhydroxider. Nedenstående illustration viser et nærbillede af knuste skaller, der anvendes til filtermateriale ved bassinet i Odense. Skallerne indvindes fra marine aflejringer og består hovedsageligt af kalcit (en krystalform af CaCO3), der har vist sig at have en god evne til at binde bl.a. fosfor.Nedenstående figur viser udvalgte resultater fra laboratorieforsøg med fosforfjernelse igennem de forskellige dele af et vådt regnvandsbassin med efterfølgende sandfiltrering og adsorption på fastmedie filter. Forsøgene blev udført ved fire forskellige fosfor koncentrationer og bekræftede at fosforfjernelsen primært finder sted i sorptionsfilteret.

In English