TopTopDummy
Billeder af bassinerne

UNDERSØGELSER PÅ AARHUS UNIVERSITET
Aarhus Universitet har forestået en række undersøgelser vedrørende betydningen af bundfæstede vandplanter for fjernelsen af forureningsstoffer. Undersøgelserne har fokuseret på både adsorption af kolloide stoffer og planternes optag af opløste stoffer. Fjernelsen af forureningsstoffer er blevet kvantificeret på baggrund af undersøgelser af plantevæv, og har fokuseret på en række prioriterede stoffer, herunder organiske mikroforureninger, tungmetaller og næringssalte.

In English