TopTopDummy
Billeder af bassinerne

UNDERSØGELSER
Demonstrationsanlæggene, der blev etableret i forbindelse med TREASURE projektet, har været udstyret med on-line monitering af flow, pH opløst iltkoncentration, turbiditet, temperatur og nedbør. Derudover er der blevet udtaget flowproportionale vandprøver fra anlæggenes ind- og udløb. Vandprøverne har været analyseret for en række vandkvalitetsparametre, herunder indholdet af næringssalte, tungmetaller og organiske mikroforureninger.

I samarbejde med Aarhus Universitet og Aalborg Universitet er der blevet udført en række grundlæggende undersøgelser af de forskellige renseteknologiers egnethed. Undersøgelserne har bl.a. dannet grundlag for valg af renseteknologier og deres endelige udformning. Derudover har undersøgelserne dannet grundlag for et antal videnskabelige artikler, der er blevet præsenteret på internationale konferencer.

In English