TopTopDummy
Billeder af bassinerne

NYHEDER
På denne side vil nyheder omkring projektet blive præsenteret. Det vil også blive muligt at modtage et nyhedsbrev via email. Nyhedsbrevet vil udkomme to gange årligt.


Februar 2010: Nyhedsbrev 6 er nu publiceret. Det er muligt at hente nyhedsbrevet som en pdf-fil via dette link (1 Mb pdf-fil ).

Oktober 2009: Målekampagnen er netop afsluttet. Inden for de nærmeste måneder vil en baggrundsrapport blive publiceret her på siden.

8. juli 2009: Det 5. nyhedsbrev er for nylig udsendt. Det er muligt at hente nyhedsbrevet som en pdf-fil via dette link (1 Mb pdf-fil ).

18. April 2009: Moniteringen af LIFE-TREASURE projektet er omdrejningspunktet i en to-siders artikel i fagbladet Automatik.

2. April 2009: Jerneberigelse af bundsedimentet i Århus bassinet er gennemført. Der kan ses billeder under Galleri i venstre menu.

2. februar 2009: Nyhedsbrev nr. 4 er nu blevet udsendt. Du kan hente nyhedsbrevet her (1 Mb pdf-fil ).

25. november 2008:
Der er blevet oprettet en LIFE-TREASURE gruppe på facebook (link).

12. oktober 2008:
Nyhedsbrev nr. 3 er nu blevet udsendt. Nyhedsbrevet rapporterer bl.a. de første lovende resultater fra målekampagnen. Du kan hente nyhedsbrevet her (1 Mb pdf-fil ).

21. september 2008:
De første resultater fra moniteringen har været præsenteret på konferencen "11th International Conference on Urban Drainage", der blev afholdt i Edinburgh i Skotland den 31. august 2008 - 5. september 2008.

7. november 2007:
Nyhedsbrev nr. 2 er blevet udsendt. I nyhedsbrevet kan du læse om status for projektet. Næste nyhedsbrev udkommer i april 2008. Du kan hente nyhedsbrevet her (1 Mb pdf-fil ).

24. september 2007:
Der har i løbet af sommeren været afholdt borgermøder omkring etableringen af regnvandsbassinerne i Silkeborg, Odense og Aarhus. Ved møderne deltog naboer, repræsentanter fra lokale virksomheder samt repræsentanter fra myndigheder og interesseorganisationer. Mødereferater kan downloades her: Silkeborg, Odense, Aarhus (pdf-filer ).

25. juli 2007:
Anlægsbeskrivelserne har gennemgået en mindre opdatering.

8. maj 2007:
Nyhedsbrev nr. 1 er blevet udsendt. I nyhedsbrevet kan du læse om de indledende faser af projektet. Næste nyhedsbrev udkommer i oktober 2007. Du kan hente nyhedsbrevet her (1 Mb pdf-fil ).

8. december 2006:
Under overskriften "Regnvandet skal renses for milliarder" bragte nyhedsmagasinet Ingeniøren fredag den 8. december en artikel om bl.a. LIFE-TREASURE projektet (link til artiklen).

29. November 2006: Hjemmesiden for LIFE-TREASURE projektet har gennemgået en opdatering og en række nye undersider er kommet til.

29. November 2006: Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at klikke her.

4. Oktober 2006: Der lanceres en hjemmeside for LIFE-TREASURE projektet. Hjemmesiden lanceres både i en dansksproget og en engelsksproget udgave. I den kommende tid vil hjemmesiden blive udbygget i takt med at projektets forskellige faser startes op.

1. Oktober 2006: Officiel startdato for LIFE-TREASURE projektet.


Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at klikke her.

In English