TopTopDummy

LIFE-TREASURE projektet udføres af et konsortium bestående af 3 kommuner, 2 universiteter samt Miljøstyrelsen:

- Silkeborg Kommune (SK)
LogoSilkeborg
Silkeborg Kommune
Forsyningsafdelingen
Tietgensvej 3
8600 Silkeborg
Tel: +45 8970 5900
Fax: +45 8970 5959
E-mail: silkeborg@life-treasure.dk
- Århus Kommune (AK)
LogoAarhus
Århus Kommune
Vand og Spildevand
Bautavej 1
8210 Århus V
Tlf: +45 8940 4565
Fax: +45 8940 4964
E-mail: aarhus@life-treasure.dk
- Odense Vandselskab A/S (OV)
LogoOV
Odense Vandselskab as
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Tel: +45 6313 2333
Fax: +45 6313 2334
E-mail: odense@life-treasure.dk
- Aalborg Universitet (AAU)
LogoAU
Aalborg Universitet
Sektion for Miljøteknologi
Sohngaardsholmsvej 57
9000 Aalborg
Tel: +45 9635 8491
Fax: +45 9635 0558
E-mail: aau@life-treasure.dk
- Aarhus Universitet (AU)
LogoAAU
Aarhus Universitet
Biologisk Institut
Ny Munkegade
Bygning 1540
8000 Århus C
Tel: +45 8942 1111
Fax: +45 8942 2722
E-mail: au@life-treasure.dk
- Miljoestyrelsen (MST)
LogoMST
Miljøstyrelsen Vand
Strandgade 29
1401 København K
Tel: +45 3266 0100
Fax: +45 3266 0479

Webredaktør
PH-consult
Ordruphøjvej 4
Dk-2920 Charlottenlund
Danmark
E-mail: mail@life-treasure.dk

In English